Whitestone Cliff, Gormire Lake

Whitestone Cliff

Whitestone Cliff, Gormire Lake, Sutton Bank, North Yorkshire.